Utforska

Utforska


Psykosyntes


I kontakt med sig själv, sin vilja och den inre världen.

 

 

Roberto Assagioli räknas som psykosyntesens grundare. Ett utmärkande drag hos honom är synen på andlighet. Assagioli ser människans natur som något betydligt större och djupare än den personlighet som vi normalt identifierar oss med, och menar att höjdpunktsupplevelser, intuition, inspiration och tillstånd av mystisk medvetenhet ger en glimt av detta. Andra viktiga inslag är synen på viljan som psykets mest centrala funktion.


Beteendevetenskap


Studien om mänskligt beteende ur olika aspekter.

 

 

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel

med andra människor. Den moderna psykologin innefattar och integrerar

både biologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på människans

upplevelser och beteenden.Arketypiska mönster


Beteendemönster som hjälper oss förstå mer om oss själva och vår potential.

Carl Jung definierade de 12 jungianska arketyperna som en inneboende tendens att generera bilder med en intensiv känslomässig mening som uttrycker den relationella företrädet av det mänskliga livet. Det finns intryck som är begravda i vårt omedvetna. Dessa termer definierar de särskilda karaktärsdragen vi alla har, här finner du mer information.


Medvetandehöjande


Mänskliga medvetandets utvidgande och högsta potential.

 

 

Transpersonell psykologi är en skola inom psykologin som studerar den

transcendenta eller andliga aspekten av det mänskliga sinnet.
Den transpersonella psykologin grundades officiellt 1969 i Kalifornien av Abraham Maslow, Stanislav Grof och Anthony Sutich. 

Bland de tänkare som skapat förutsättningarna för en plattform för

transpersonella studier står följande personer: William James, 

Sigmund Freud, Otto Rank, Carl Jung, Abraham Maslow och Roberto

Assagioli


Esoterisk psykologi är först och främst läran om tillvarons medvetenhetsaspekt, om individuell och kollektiv medvetenhet, om människans möjliga medvetenhetsutveckling. Med utgångspunkt från den uråldriga visdomens syn på människan som kropp, själ och ande. Grundförutsättningen är en integrerad personlighet, dvs. en personlighet där en ren fysisk kropp, ett balanserat och subtilt känsloliv samt ett klart och välutvecklat tankeliv samverkar harmoniskt. Alice A. Bailey är inspirationskällan där ovan psykologi härstammar.