Samtalsterapi

Du är viktig!

Samtalsterapi

Vad behöver du hjälp med just nu?


Jag finns här för att möta dig där du befinner dig.

Med ett varmt mottagande och ett öppet sinne samtalar vi om det som känns viktigt för dig. Vi går på upptäcktsfärd och utvecklar dina resurser så att du finner trygghet i att fortsätta ditt växande. Vi har alla en unik historia och jag anpassar mig till dina behov. Psykosyntesterapi är en resa och syftar till personligt växande, en känsla av helhet och en större medvetenhet kring sig själv och sin omgivning. Som terapeut ställer jag frågor, speglar dig och bjuder in till refektion och stödjer den utveckling som du önskar i ditt liv. 


Vad är Psykosyntes?


En psykologi med djup, höjd och riktning.

Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i vårt dagliga liv. Vi har också en potential, möjligheter att växa som människor som vi ibland inte anar.

Psykosyntesens förhållningssätt är att det är viktigt att förstå hur vi har formats av vår historia, och att vi samtidigt är mer än vår historia. Inom psykosyntes strävar vi alltid efter det man kan kalla för ett dubbelt seende, att både se till vad vi har med oss i vårt bagage och att samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential.


PsykosyntesAkademin


Infoblad om Psykosyntes

Etiska regler

Diplomerade psykosyntesterapeuter som är yrkesverksamma medlemmar i Psykosyntesföreningen förbinder sig att följa de etiska reglerna i sin terapeutiska verksamhet.


Kvalitetssäkring sker på följande vis:

  • Medlemmar i Psykosyntesföreningen är utbildade på kvalitetssäkrade utbildningsinstitut
  • Etisk nämnd
  • Tystnadsplikt, ansvarsförsäkring, handledning och fortbildning
  • Auktoriserad europeisk och nationell RACS Counsellor®

"Två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån,

en kommer utifrån

och där de möts har man en chans att få se sig själv."

 

Tomas Tranströmer

Vilka frågor funderar du på?

Varmt välkommen att höra av dig.