Kreativt skapande

De skapande impulser som du spontant ger uttryck åt är din naturliga rytm.

Grundkurs i Vedic Art

17 principer


Är du redo att släppa taget om dina prestationskrav, bli av med stress och frigöra dig från ramar och regler med färg och form som redskap?


Du utmanas i 17 steg att släppa taget om vad du lärt dig är rätt och fel i måleriet och att utforska din inre kraft att uttrycka dig på ett personligt sätt.


Många upplever att de i takt med sitt måleri också låser upp andra knutar i  livet och på detta sätt genomgår en personlig utveckling.


I ett kreativt flöde tar du bort dina prestationskrav och fokus på resultat, här är det processen och resan som är det viktiga. Resultatet kommer av sig själv.


Vedic Arts grundare: Curt Källman (1938-2010)


Läs mer om Vedic Art här.

Vedic Art ger dig:


  • Ökad tillit och förtroende för kraften av din inneboende kreativitet.

  • En mer lekfull och fri inställning till måleriet.

  • Tekniker för att komma in i en skapande sinnesstämning.

  • Kunskap och verktyg som är överförbara till andra kreativa uttryckssätt och till livet i allmänhet.

  • En ökad kännedom om den kreativa processen och dess olika faser.

  • En starkare känsla av ditt personliga uttryck i måleriet.

Målarkurs


Du anmäler dig genom att skicka en intresseanmälan. Kurser startar

när minst 5 personer har visat sitt intresse.


6 tillfällen á 6 timmar
Söndagar kl: 10.00 - 16.00


Kursdatum 2025: 18/5, 24/8, 21/9, 26/10, 23/11 & 14/12


Din investering: 750 kr/tillfälle
Anmälningsavgift: 300 kr (som räknas av från kursavgift vid full betalning)


Vid frågor ring 0704-532 535 eller skicka ett mail till anna@utforskamentalabojor.se


Allmänna villkor


unsplash