Kreativt skapande

De skapande impulser som du spontant ger uttryck åt är din naturliga rytm.

Grundkurs i Vedic Art

17 principer


Är du redo att släppa taget om dina prestationskrav, bli av med stress och frigöra dig från ramar och regler med färg och form som redskap?


Du utmanas i 17 steg att släppa taget om vad du lärt dig är rätt och fel i måleriet och att utforska din inre kraft att uttrycka dig på ett personligt sätt. Många upplever att de i takt med sitt måleri också låser upp andra knutar i  livet och på detta sätt genomgår en personlig utveckling. I ett kreativt flöde tar du bort dina prestationskrav och fokus på resultat, här är det processen och resan som är det viktiga. Resultatet kommer av sig själv.


Vedic Arts grundare: Curt Källman (1938-2010)


Läs mer om Vedic Art här.

Vedic Art ger dig:


  • Ökad tillit och förtroende för kraften av din inneboende kreativitet.
  • En mer lekfull och fri inställning till måleriet.
  • Tekniker för att komma in i en skapande sinnesstämning.
  • Kunskap och verktyg som är överförbara till andra kreativa uttryckssätt och till livet i allmänhet.
  • En ökad kännedom om den kreativa processen och dess olika faser.
  • En starkare känsla av ditt personlliga uttryck i måleriet.

Grundkurs


En hel grundkurs består av 17 principer som delas in i tre block.


Block 1: Princip 1-6

Block 2: Princip 7-12

Block 3: Princip 13-17Välj en helg i taget eller var med på alla tre:


Du kan välja om du vill vara med på en helg och få 6 principer eller om du vill gå hela kursen på tre helger och slutföra en hel kurs med alla 17 principer. Jag kör alla blocken samtidigt under en kurshelg, så att du kan vara med på den nivå du själv befinner dig. Vi varvar med samlingar och måleri i de olika grupperna. Väljer du att bara gå en helg, kan du fullfölja din Vedic Art kurs vid ett senare tillfälle.

Vid intresse kontakta mig


Kurslängd
Lördag & Söndag klockan 10.00-16.00


Prisinformation


1500 kr för en helgkurs, dvs ett av blocken

4500 kr för tre helgkurser med alla principer


Allmänna villkor

unsplash