Om Mig

 Det förgångna är historia, framtiden ett mysterium och detta ögonblick en gåva. Det är därför ögonblicket kallas nuet.

Din guide till inre visdom & essens

Om Anna


Tack för att du har hittat till mina sidor. Jag brinner för att frigöra mig själv och andra från sina mentala bojor. För mig handlar det om att aktivt lyssna inåt för att förstå var jag befinner mig i livet, vilka val som är bäst för mig och min omgivning samt omfamna livets natur och agera i enlighet med det som känns rätt här och nu.

 

Jag vill öppna upp människors perspektiv om sig själva, expandera de mentala begränsningar vi sätter upp samt bygga broar mellan det rationella tänkandet och den kreativa delen av oss själva.


Sedan barnsben har jag haft en återkommande dröm om att kunna flyga och jag har med åren insett att frihet är en viktig byggsten för mitt växande. Friheten att kunna välja, friheten till mental flexibilitet och friheten att leva livet fullt ut.


Mitt teknikintresse startade tidigt i livet och det är något som ligger mig varmt om hjärtat, min nyfikenhet på människor och konsten att förstå mig själv och andra kom lite senare. Det kreativa skapandet öppnades upp med Vedic Art efter mina turer till Öland.


Med 35 års erfarenhet inom Flygindustrin, 20 år inom personlig utveckling samt min fortsatta nyfikenhet på samspelet mellan teknik, människa och andlighet så inser jag att det fortsatt finns mycket att lära om vår innersta natur samt hur vi kan komma till vår rätt i samhället.


Livets natur är växande!


Varmt välkommen att höra av dig!

Anna

Mina intressen

1.

Mental hälsa


När du tittar dig i spegeln, vem är det du ser? Ditt sanna jag eller den som andra har bestämt att du ska vara?


Människans natur har länge fascinerat mig och det finns mycket att utforska inom detta område. Vi i väst är fostrade i att lyssna till logik och glömmer ibland bort att vi  är mer komplexa än så.


Jag tänker att en del av vår ohälsa ligger i att vi har identifierat oss med den bilden som omgivningen förväntar sig. Resan till att bli hel handlar om att våga möta sig själv och sitt autentiska uttryck.


2.

Människa med själ


Själens sanna natur kan upplevas när vi vågar att släppa kontrollen och bara vara. Det har inget med prestation att göra, utan handlar snarare om att vara i sitt sanna flöde.


En utmaning för mig har varit att hitta balansen mellan intellekt & intuition. För att verkligligen kliva in i mitt flöde har jag valt att utforska Vedic Art som konstform. Där handlar det om att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken.


Som en gåva till mig själv

och för att få vara i själens landskap så åker jag till Öland och målar, med likasinnade och där kreativiteten kan flöda fritt.


Kanske är detta något för dig?


Vedic Art>

3.

Andlig utveckling


För mig handlar andlighet om ett existentiell sätt att se på vår tillvaro, den hänger inte ihop med någon religion. Snarare om de erfarenheter som jag själv har upplevt och som inte kan förklaras på något rationellt sätt.


Jag upplever fortsatt att ju mer jag accepterar hur jag erfar livet och inte försöker bortförklara eller blunda för de signaler jag får till mig, desto starkare kontakt får jag med det som är större än mig själv.


Kanske har du själv erfarenheter som du försöker förstå någonting om? Du är inte ensam, vänd dig till mig eller någon som du känner dig trygg med.


unsplash