Personligt växande

Två sanningar närmar sig varann.

En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att se sig själv.


Tomas Tranströmer 

Samtalsterapi


Jag finns här för att möta dig där du befinner dig.


Med ett varmt mottagande och ett öppet sinne samtalar vi om det som känns viktigt för dig.

Vi går på upptäcktsfärd och utvecklar dina resurser så att du finner trygghet i att fortsätta ditt växande.


Vi har alla en unik historia och jag anpassar mig till dina behov. Psykosyntesterapi är en resa och syftar till personligt växande, en känsla av helhet och en större medvetenhet kring sig själv och sin omgivning.


Som terapeut ställer jag frågor, speglar dig och bjuder in till reflektion som stödjer den utveckling som du önskar i ditt liv.

Mentorskap


Personligt och öppenhjärtligt möte när du vill växa i ditt ledarskap. 


Jag erbjuder min kompetens, erfarenhet och tid om du har viljan till stöd i din personliga utveckling.


Det är du som bestämmer vad vi ska prata om och jag lyssnar, utmanar och öppnar upp diskussionen samt delar med mig av egna personliga erfarenheter som kan hjälpa dig i ditt ledarskap.


Behöver du någon att bolla idéer med?

Känner du dig frustrerad och vill komma vidare?


LinkedIn profil

Varmt välkommen att omfamna dig själv!


Du är viktig!

unsplash