Länkar

Läs mer ...

Psykosyntes


En psykologi med djup, höjd och riktning. Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i vårt dagliga liv. Vi har också en potential, möjligheter att växa som människor som vi ibland inte anar.


Psykosyntesens förhållningssätt är att det är viktigt att förstå hur vi har formats av vår historia, och att vi samtidigt är mer än vår historia. Inom psykosyntes strävar vi alltid efter det man kan kalla för ett dubbelt seende, att både se till vad vi har med oss i vårt bagage och att samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential.


PsykosyntesFöreningen - Etiska regler


PsykosyntesAkademin


Infoblad om Psykosyntes

Vedic Art


Vedic Art metoden grundades år 1988 i Sverige av Curt Källman. Ordet “Vedic” kommer från det indiska sanskritordet “Veda” som betyder kunskap eller visdom. Grundsynen inom Vedic Art är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. Måleriet är ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt i livet och konsten.


Vedic Art


Art of Veda


Shamansk healing


Den shamanska energimedicinen är oerhört kraftfull när det gäller att öppna hjärtats intelligens och visdom. När så sker sammansmälter våra inre världar med vår yttre verklighet och vi förstår vår sanna skaparkraft. Själen återtar sin plats och hjälper oss att med mer lätthet leva vår dröm i passion, kärlek, intimitet och fullkomlighet.


Det viktigaste är att följa sitt hjärta och finna sin egen väg av sanning. När vi genom hjärtat skapar vår egen tradition och använder inspirationen från världens alla hörn och kanter, kan vi leva vår sanna dröm och förverkliga oss själva som de mästare vi alla är.


Avalon Healingcenter

unsplash